inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieEen woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente
ToelichtingEen woonplaats is een gedeelte van het grondgebied van een gemeente. Dit grondgebied is door de gemeente aangewezen en van een naam voorzien.
Bronartikel 1, onderdeel r van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie van

BAG-Object

Ruimtelijk object

Model