inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieGebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land.
ToelichtingOnder de klasse Weg vallen ook start- en landingsbanen voor vliegverkeer.
BronNEN 3610:2011 nl
Specialisatie vanOpenbare ruimte

Model