inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieGrondoppervlak in principe bedekt met water.
ToelichtingVoorbeelden zijn: rivier, kanaal, beek, zee, meer, oppervlaktewater in algemene zin. Objecten die in het kader van de waterhuishouding periodiek met water zijn bedekt, vallen hier ook onder.
BronNEN 3610:2011 nl
Specialisatie vanOpenbare ruimte

Model