inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
notationoverige gebruiksfunctie
definitieNiet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt.
BronArtikel 1 Bouwbesluit 2003
Specialisatie vanVerblijfsobject
Gerelateerd aanGebruiksdoel

Model