inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
notationindustriefunctie
definitieGebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden.
BronArtikel 1 Bouwbesluit 2003
Specialisatie vanVerblijfsobject
Gerelateerd aanGebruiksdoel

Model