inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
notationbijeenkomstfunctie
definitieGebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport.
BronArtikel 1 Bouwbesluit 2003
Specialisatie vanVerblijfsobject

Model