inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
narrower

Woonfunctie (Verblijfsobject)

Bijeenkomstfunctie (Verblijfsobject)

Celfunctie (Verblijfsobject)

Gezondheidszorgfunctie (Verblijfsobject)

Industriefunctie (Verblijfsobject)

Kantoorfunctie (Verblijfsobject)

Logiesfunctie (Verblijfsobject)

Onderwijsfunctie (Verblijfsobject)

Sportfunctie (Verblijfsobject)

Winkelfunctie (Verblijfsobject)

Overige gebruiksfunctie (Verblijfsobject)

definitieEen verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is
ToelichtingEen verblijfsobject is zelfstandige ruimte in een pand.
Bronartikel 1, onderdeel q van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie van

Ruimtelijk object

Adresseerbaar object

Gerelateerd aanGebruiksdoel

Model