inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte
ToelichtingEen standplaats is een door de gemeente aangewezen plek voor verplaatsbare woon-, werk- of recreatieve doeleinden.
Bronartikel 1, onderdeel p van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie van

Ruimtelijk object

Adresseerbaar object

Model