inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieGebaand gedeelte voor het verkeer over rails.
ToelichtingVoorbeelden zijn: spoorbaan, metrobaan, trambaan.
BronNEN 3610:2011 nl
Specialisatie vanOpenbare ruimte

Model