inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieEen pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is
ToelichtingEen pand is een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten. Het gebouw staat altijd op de grond.
Bronartikel 1, onderdeel o van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie van

BAG-Object

Ruimtelijk object

Model