inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
narrower

Weg

Water

Spoorbaan

Terrein

Kunstwerk

Landschappelijk gebied

Administratief gebied

definitieEen openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
ToelichtingEen openbare ruimte is een verzamelnaam voor alle buitenruimten die een naam hebben gekregen van de gemeente.
Bronartikel 1, onderdeel n van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie vanBAG-Object

Model