inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
narrower

Hoofdadres

Nevenadres

definitieEen nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
ToelichtingEen nummeraanduiding is het nummer dat de gemeente heeft gegeven aan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Het nummer bestaat uit een huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
Bronartikel 1, onderdeel l van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie vanBAG-Object

Model