inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig
ToelichtingEen ligplaats is een vaste plaats in het water waar een vaartuig langdurig mag liggen. Soms hoort er ook een oever bij deze ligplaats. De gemeente heeft de ligplaats aangewezen.
Bronartikel 1, onderdeel k van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie van

Ruimtelijk object

Adresseerbaar object

Model