inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieCiviel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.
ToelichtingHieronder vallen overbruggingen, waterstaatkundige werken en waterkerende constructies. Overbruggingen kunnen zijn: brug, viaduct, aquaduct enz. Een voorbeeld van een waterstaatkundig werk is een sluis. Voorbeelden van waterkerende constructies zijn stuw en vaste dam.
BronNEN 3610:2011 nl
Specialisatie vanOpenbare ruimte

Model