inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
topConceptOfBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
definitieEen brondocument is een document waarin rechtsfeiten en andere voor de registraties relevante feiten zijn neergelegd.
ToelichtingEen brondocument is een document dat ten grondslag ligt aan een opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens in een registratie, met andere woorden een administratieve gebeurtenis.
Bronartikel 1, onderdeel f van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Model