inSchemeBegrippen Basisregistraties Adressen en Gebouwen
narrower

Ligplaats

Standplaats

Verblijfsobject

definitieEen adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.
ToelichtingEen adresseerbaar object is een plek die in de basisregistratie adressen een adres kan krijgen.
Bronartikel 1, onderdeel a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Specialisatie vanBAG-Object

Model