BegripDefinitie
Aanduiding actueel of historischEen aanduiding actueel of historisch is een authentiek gegeven met betrekking tot de actuele dan wel de historische status van een object
Aanduiding record correctieEen inactief voorkomen als gevolg van synchronisatie tussen bronhouder en de Landelijke Voorziening BAG.
Aanduiding record inactiefVoorkomens van objecten met een begindatum in de toekomst die zijn gemuteerd. Ze maken daarmee geen onderdeel meer uit van de levenscyclus.
AdresEen adres is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats
Authentiek gegevenEen authentiek gegeven is een gegeven opgenomen in een basisregistratie dat bij of krachtens de wet als authentiek is aangemerkt.
Adresseerbaar objectEen adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.
Administratief gebiedOp basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.
Aangewezen (Status)Daadwerkelijk aanwezige woonplaats, ligplaats, of standplaats. Deze objecten zijn formeel (door het bevoegd gezag) afgebakend of aangewezen.
Excel