BegripDefinitie
Woonplaats aangewezen (status woonplaats)Formele afbakening en van een naam voorzien (deel van) het gemeentelijk grondgebied door het gemeentelijk bevoegd orgaan.
Woonplaats ingetrokken (status woonplaats)Verdwijning van een woonplaats.
Excel