BegripDefinitie
Verblijfsobject in gebruik (status verblijfsobject)Een verblijfsobject dat feitelijk de status “Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)” had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten.
Verblijfsobject ingetrokken (status verblijfsobject)Een verblijfsobject dat als zodanig opgehouden heeft te bestaan omdat de aanvrager van een sloopvergunning heeft gemeld dat de sloop is voltooid of in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het verblijfsobject als zodanig niet meer bestaat.
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) (status verblijfsobject)Een verblijfsobject waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid of waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het verblijfsobject feitelijk in gebruik is genomen voor bijvoorbeeld bewoning dan wel bedrijfsuitoefening of dat het weliswaar (nog) niet in gebruik is genomen maar naar het oordeel van de gemeente wel gebruiksgereed is.
Verblijfsobject gevormd (status verblijfsobject)Een nieuw verblijfsobject dat deel gaat uitmaken van een nog niet gebouwd pand waarvoor een bouwvergunning is verleend of dat wordt gerealiseerd in een reeds bestaand pand.
Niet gerealiseerd verblijfsobject (status verblijfsobject)Een verblijfsobject in een pand waarvoor een bouwvergunning was verleend of dat gerealiseerd zou worden in een reeds bestaand pand, maar waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat wordt afgezien van de bouw of waarvan de bouwvergunning is ingetrokken.
Verblijfsobject buiten gebruik (status verblijfsobject)Een verblijfsobject dat onderdeel uitmaakt van een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.
Excel