BegripDefinitie
Plaats aangewezen (status plaats)Formeel afgebakende ligplaats of standplaats.
Plaats ingetrokken (status plaats)Verdwenen ligplaats of standplaats.
Excel