Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Hier vindt u de inhoud van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) als Linked Data en via een API.

Ook bevat deze site de kennisbank van de BAG. Deze kennisbank bevat de vocabulaire (het model van de BAG), en alle geautoriseerde definities van begrippen in deze basisregistratie. Dit alles met een verwijzing naar de relevante wetsartikelen.